Ξεκινήστε Σεμινάρια τώρα!

Συναλλαγές Παραγώγων

Το Τμήμα Ελληνικών Παράγωγων Προϊόντων της Prelium Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ σας φέρνει πιο κοντά σε μια σύγχρονη μορφή επενδύσεων, τα Παράγωγα Προϊόντα. Με την φερεγγυότητα της ΕΤ.ΕΚ (Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Περισσότερα...

Τι είναι τα Παράγωγα Πρo/ντα

Τα παράγωγα προϊόντα είναι προθεσμιακές συμβάσεις που διαπραγματεύονται συνεχώς σε οργανωμένη αγορά και μέσω των οποίων μπορούν οι επενδυτές να απεικονίσουν μελλοντικές προσδοκίες για την αξία ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου ή ενός δείκτη. Η τιμή ενός παράγωγου προϊόντος συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη...

Περισσότερα...

Σεμινάρια

Γνωρίστε τα Παράγωγα Προϊόντα μέσα από τα μάτια πιστοποιημένων στελεχών της Prelium Χρηματιστηριακής ΑΕΠΕΥ. Δηλώστε συμμετοχή τώρα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για το επόμενο διαθέσιμο σεμινάριο.


Περισσότερα...

Margin Calculator

Υπολογίστε τώρα το Περιθώριο Ασφάλισης (margin) της θέσης που θέλετε να αναπτύξετε στο ελληνικό παράγωγο. Πόσα χρήματα χρειάζονται για να αγοράσετε ή να πουλήσετε συμβόλαια παραγώγων.

Margin Calculator

Hedging Calculator

Εύκολα και γρήγορα αντισταθμίστε το σύνολο, ή μέρος του χαρτοφυλακίου σας, με συμβόλαια του FTASE25, βασιζόμενοι στο beta των μετοχών του χαρτοφυλακίου σας.

Hedging Calculator

Collateral Calculator

Αποκτήστε αγοραστική δύναμη για την κάλυψη του Περιθωρίου Ασφάλισης (margin) στην αγορά των Παραγώγων δεσμεύοντας μετοχές του χαρτοφυλακίου σας.


Collateral Calculator

Παρακαλούμε κάντε κλικ για την είσοδο στην εφαρμογή ZTrade™


Για την λήψη του Android app Prelium on line κάντε click εδώ.

Παρακαλούμε κάντε κλικ για την είσοδο σας στο
Web PreliumTrader


Για την λήψη της πλατφόρμας, κάντε click εδώ.


Για την είσοδο σας στο Mobile PreliumTrader κάντε click εδώ.


Περισσότερες πληροφορίες για το Prelium (LF) Total Return Fund